Privacy

Informacja w myśl artykułu 13 Ustawy 196/03 - Ochrona Prywatności (opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 29 lipca 2003, Dział Ogólny nr 174, Dodatek zwyczajny nr 123/L).

1. Ustawa reguluje kwestię poufności danych osobowych i nakłada szereg obowiązków na osoby przetwarzające informacje dotyczące innych podmiotów.

2. W świetle przepisu przetwarzanie danych to każda operacja lub ciąg operacji przeprowadzanych bez pomocy środków elektronicznych, dotyczących utrzymania baz danych, przygotowywania formularzy księgowych i nie, zestawienie modeli raportowania podatku niezwiązanego z pracownikami i ewentualnie związanego z pracownikami, gromadzenia, rejestracji, organizacji, przechowywania, doradztwa, opracowywania, modyfikowania, wyboru, pozyskiwania, porównywania, wykorzystywania, wzajemnego łączenia, blokowania, przekazywania, rozpowszechniania, usuwania i niszczenia danych, nawet jeśli nie są zarejestrowane w bazie danych, kompilowania zamówionego przez Państwo oprogramowania i stron internetowych, naprawa komputerów i zawartych w nich danych, w tym hasła do systemu i zabezpieczenie ustawień oraz wszelkie inne praktyki przewidziane w działalności naszej Spółki..

3. W nawiązaniu do poniższych pozycji, w których mogą Państwo znaleźć się współpracując z naszą Spółką:
- umowy na dostawę dóbr materialnych, niematerialnych i usług;
- stosunki handlowe i wszelkiego rodzaju współpraca;
Informujemy Państwa, że dane dotyczące Państwa Spółki i osób fizycznych oddelegowanych do działania w Państwa imieniu i na Państwo konto, są niezbędne do wszczęcia normalnych czynności odnoszących się do wspomnianych wyżej stosunków, w związku z czym przekazanie danych należy traktować jako obowiązek.

4. Każda odmowa dostarczenia danych pociąga za sobą niemożliwość przeprowadzenia czynności z punktu 3;

5. Obowiązkowo należy wpisać wszystkie wymagane dane. Przy okazji przetwarzania danych osobowych poznamy dane, które Kodeks o Prywatności określa jako delikatne, dotyczą bowiem stanu zdrowia, przynależności związkowej, przekonań religijnych i filozoficznych. Z wyżej wymienionych przyczyn, prosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie danych.

6. Dane będą głównie przetwarzane za pomocą narzędzi elektronicznych i informatycznych i przechowywane na nośnikach elektronicznych lub w formie papierowej lub na innego rodzaju nośnikach do których mogą uzyskać dostęp tylko osoby upoważnione, zgodnie z minimalnymi środkami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów o Dyscyplinie Technicznej w zakresie minimalnych środków bezpieczeństwa, Załącznik B Kodeksu Prywatności.

7. Dane zbierane przez internet: nasza firma wykorzystuje na własnej stronie technologię śledzenia adresów IP i plików Cookies w celu śledzenia wizyt na stronie internetowej, w szczególności zaś:
a) indirizzi IP: zbierane są adresy IP wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. Zebrane dane używane są do zarządzania czynnościami techniczno-administracyjnymi naszej Firmy, do diagnozowania ewentualnych problemów technicznych i zapobiegania włamaniom i nadużyciom.
b) Cookies: nasza Spółka może korzystać z technologii Cookie, w celu polepszenia możliwości korzystania z oferowanych przez nas usług, kojarząc Cookie z połączonym odwiedzającym. Cookies są również używane do określenia częstotliwości odwiedzania naszej strony oraz do śledzenia Państwa profilu w trakcie procesu zamawiania usług, do obliczania rabatów i zarządzania promocjami, które ewentualnie mają zastosowanie do Państwa konta. Odwiedzający naszą stronę mogą wyłączyć we własnej przeglądarce funkcję śledzenia plików Cookies, ale w niektórych przypadkach może to doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania naszej strony.
Więcej informacji odnośnie plików cookies znajduje się w Direttiva 2009/136/CE.
Więcej informacji na temat reklamy i Google Adwords i Remarketingu znajduje się na Normy odnośnie reklamy w Google.

8. Udostępnianie i rozpowszechnianie danych: dostarczone przez Państwo dane mogą być przedmiotem udostępniania i/lub rozpowszechniania przez biuletyny, działalność handlową i promocyjną naszej Firmy; ponadto mogą być udostępnianie: - pracownikom pracowni i/lub Firmy działającym jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i zarządzanie świadczone przez naszą Firmę; pracownikom odpowiednio przeszkolonym w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych i prawa do prywatności. - Administracji Skarbowej, Policji Podatkowej, Policji Finansowej, Inspektorowi Pracy i ogólnie wszystkim organom odpowiedzialnym za sprawdzanie i kontrolowanie prawidłowości dopełniania zobowiązań, o których mowa powyżej. - Stowarzyszeniu Zawodowemu i C.A.A.F. odpowiedzialnym za wykonywanie usług w wyżej wymienionych celach i urzędom wytypowanym przez nas do przetwarzania naszych danych.

9. Przetwarzanie danych przewiduje identyfikację podmiotów, na których spoczywają specyficzne obowiązki i odpowiedzialność.
W tej sprawie, stwierdza się co następuje:
- Właścicielem i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest: Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure z siedzibą w Via B. Ricci, 5, Albenga (SV), NIP / Regon: 00907000095
- Odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych: są pracownicy i/lub współpracownicy Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure.

10. Dane o których mowa będą przetwarzane:
- na nośnikach papierowych i elektronicznych i wszelkich innych;
- przez podmioty upoważnione, całkowicie identyfikowalne, odpowiednio przeszkolone i znające obowiązujące prawo;
- zgodnie z obowiązkiem aktualizowania danych, usuwając dane przestarzałe, zbędne lub nieistotne;
- zgodnie z obowiązkiem podjęcia wymaganych przez prawo działań organizacyjnych i bezpieczeństwa, w celu zapewnienia poufności danej osoby i uniknięcia niepotrzebnego dostępu do danych osób trzecich lub osób postronnych.

11. Aby umożliwić najbardziej kompletną wiedzę na temat tego problemu, należy pamiętać, że artykuły 7, 8, 9 tekst jednolity, wyraźnie chronią prawa zainteresowanych osób; poniżej przytaczamy artykuł 7 Kod Prywatności (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa):
1. Osoba zainteresowana ma prawo otrzymania potwierdzenia obecności dotyczących jej danych personalnych, nawet jeśli jeszcze są zarejestrowane i do ich przekazywania w zrozumiałej formie.
2. Zainteresowany ma prawo otrzymania informacji o:
a) pochodzeniu danych osobowych;
b) celu i sposobach przetwarzania danych;
c) logice stosowanej w przypadku przetwarzania wykonywanego za pomocą narzędzi elektronicznych;
d) tożsamości właściciela, osób odpowiedzialnych i przedstawiciela wyznaczonego w myśl artykułu 5, punkt 2;
e) podmiotach i kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazane lub którzy mogą mieć do nich dostęp jako przedstawiciele wyznaczeni na terenie państwa lub osoby odpowiedzialne czy asystenci.
3. Zainteresowany ma prawo otrzymania informacji o:
a) aktualizacji, sprostowaniu czy integrowaniu danych osobowych;
b) usunięciu, przekształceniu w formę anonimową czy zablokowaniu danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, łącznie z danymi, których przechowywanie nie jest konieczne dla celów, dla których zostały one zebrane a następnie przetworzone;
c) poświadczeniu, że czynności wymienione w punktach a) i b) zostały podane do wiadomości, także jeśli chodzi o ich treść, tych którym dane zostały ujawnione lub przekazane, za wyjątkiem przypadku, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków widocznie niewspółmiernych w stosunku do chronionego prawa.
4. Zainteresowany ma prawo sprzeciwić się całkowicie lub częściowo:
a) z powodów uzasadniających przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, istotnych dla celu zbierania danych;
b) przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży pośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub w celu komunikacji handlowej.

Aby wykonać prawa przewidziane art.7 Ustawy o Ochronie Prywatności, zainteresowany winien skierować pisemną prośbę do Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure z siedzibą w Via B. Ricci, 5 - 17031 - Albenga (SV), NIP / Regon: 00907000095

Zarezerwuj wakacje!

Social Network

Newsletter

Zapisz się do newsletter aby śledzić wydarzenia w Konsorcjum SeaSun.