Laws

Wstęp

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure utworzył niniejszą stronę internetową mając na celu informowanie i oferowanie usług Użytkownikom i Klientom

Warunki

Dostęp do tych stron zmusza użytkownika do zaakceptowania następujących warunków:
- dokumentacja, obrazy, marki i wszystkie inne opublikowane i odtworzone na tych stronach rzeczy są własnością Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure i pozostałych właścicieli;
- nie ponosi się odpowiedzialności za treść zawartą na stronach jak również, za to co osoby trzecie mogą z nią zrobić;
- niniejsza strona jest chroniona urządzeniami informatycznymi, aby uniknąć utraty, nadużycia i zniszczenia informacji;
- strona zwiera linki do innych stron internetowych. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi odpowiedzialności ani za treść ani za politykę prywatności i bezpieczeństwa stosowanych do tego typu stron.

Copyright

Treści publikowane na stronie, zarówno tekst, jak i grafika, pliki, tabele, obrazy i informacje są chronione przez obowiązujące przepisy zawierające postanowienia dotyczące prawa autorskiego (ustawa nr 633/41) i prawa własności przemysłowej. Zawartość serwisu jest dostępna wyłącznie do użytku osobistego; w istocie, żadna treść nie może być kopiowana, odtwarzana, pobierana, przesłane drogą elektroniczną, lub upowszechniana w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem prostej rejestracji na terminalu do użytku osobistego oraz w celach niekomercyjnych; nawet w przypadku zezwolenia używania do celów osobistych, muszą być przestrzegane odpowiednie oznaczenia i/lub wzmianki o własności używanych treści. Każdy produkt lub wspomniane w tym serwisie przedsiębiorstwo są znakami towarowymi ich właścicieli i mogą być chronione patentami oraz/lub prawem autorski, udzielonymi lub zarejestrowanymi przez władze. Mogą być pobierane lub wykorzystywane do celów osobistych i niekomercyjnych: żadne treści, nawet częściowo, nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub odsprzedawane dla zysku lub uzyskania jakiejkolwiek korzyści. Zakazuje się używania, publikowania, dystrybucji, dołączania treści opublikowanych na tej stronie internetowej, na innych stronach internetowych, oprócz odpowiedniego pozwolenia posiadaczy praw do opublikowanych tutaj treści. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ma żadnej kontroli nad zawartością wspomnianych stron internetowych,a w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, rzetelność, dokładność i aktualizację.

Ograniczenie odpowiedzialności

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i/lub braki w informacjach opublikowanych i we wszystkim co jest publikowane przez upoważnionych użytkowników.
Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, przypadkowe, wtórne lub pośrednie, a także za utratę lub uszkodzenie danych, utratę zysków, wartości firmy, lub możliwości, które wynikają z dostępu do Serwisu lub jego używania, czyli innymi słowy mówiąc z niemożliwości korzystania z serwisu lub publikowanych w nim treści lub z dostępu do innych stron udostępnianych za pomocą hiperłączy, lub z odpowiedniego wykorzystania, inaczej mówiąc z niemożliwości korzystania z serwisów lub z treści publikowanych w nich.
Nie przeprowadzając żadnego rodzaju kontroli publikowanych treści, Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie może być, w żaden sposób, uznana za odpowiedzialną za ewentualne, nielegalne czyny popełnione z użyciem strony internetowej . Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure zgadza się, po odpowiednim zgłoszeniu, w każdym przypadku usunąć treści szkodliwe, uznane za takowe przez siebie, lub na mocy orzeczenia sądu.
Niniejszy dział strony internetowej może być w każdej chwili modyfikowany. Użytkownicy winni ciągle do niej zaglądać. Korzystanie z serwisu stanowi ważne w świetle prawa potwierdzenie pełnej akceptacji powyższych klauzul.

Zastosowana ustawa i odpowiedni sąd

W razie jakichkolwiek sporów, jakie mogą powstać w odniesieniu do tego dokumentu, sądem rozstrzygającym będzie Sąd przynależności oraz obowiązujące przepisów i regulacje przewidziane w prawie włoskim.

Korzystanie ze strony

W żadnym wypadku Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu dostępu do serwisu, niezdolności lub niemożności dostępu do niego, czy z powodu polegania i wykorzystywania zawartych w nim informacji. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure będzie umieszczać na stronie aktualizowane informacje, ale nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure zastrzega sobie prawo zmiany treści zamieszczonych na tej stronie i Informacji Prawnych w każdej chwili, bez wcześniejszego informowania o takim zamiarze.

Dostęp do stron powiązanych

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, do których można uzyskać dostęp z naszego serwisu, dostarczone w ramach prostej usługi skierowanej do użytkowników sieci.
Fakt, że Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure dostarcza tych połączeń, nie implikuje aprobaty dla samych serwisów, ich jakości, zawartości i szaty graficznej, Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie jest również odpowiedzialny za informacje uzyskane przez użytkownika poprzez dostęp do serwisów powiązanych z Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure; odpowiedzialnymi za zamieszczane w powiązanych serwisach treści, ich dokładność i kompletność ponoszą ich właściciele.

Download

Przedmioty, produkty, programy i funkcje przedstawione na tej stronie internetowej do pobierania (download), takie jak dokumentacja techniczna, handlowa, oprogramowanie itp, oprócz innych ustaleń, są dostępne na warunkach określonych przez właściciela. Wszystko co można pobrać na tej stronie jest objęte prawem autorskim, prawem użytkowania i/lub kopiowania odpowiednich właścicieli; w związku z tymConsorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure zachęca do zapoznania się warunkami korzystania i ustawami i jednocześnie czuje się zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Wirusy komputerowe

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure nie gwarantuje, że strona jest pozbawiona błędów lub wirusów. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure, dostawcy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody doznane przez użytkownika z powodu elementów o szkodliwym charakterze.

Zarezerwuj wakacje!

Social Network

Newsletter

Zapisz się do newsletter aby śledzić wydarzenia w Konsorcjum SeaSun.