Privatlivspolitik

Oplysninger om privatlivspolitik iht. art. 13 i italiensk lovdekret 196/03 - Lov om privatlivets frem (offentliggjort i italiensk lovtidende Gazzetta Ufficiale den 29. juli 2003, Serie generale nr. 174, Supplemento ordinario nr. 123/L).

1. Den omtalte lov regulerer beskyttelse af personlige oplysninger og pålægger alle visse pligter, som behandler oplysninger, der vedrører andre personer.

2. Den pågældende lov bestemmer håndtering af data som enhver operation eller række af operationer, der udføres også uden hjælp af elektroniske midler, med hensyn til vedligeholdelse af databaser, udarbejdelse af regnskabsmæssige formularer og ikke, udarbejdelse af indkomstoplysninger, som ikke er relateret til fastansatte arbejdstagere og eventuel lønindplacering af arbejdstagere, indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, konsultering, bearbejdning, ændring, udvælgelse, udtrækning, sammenligning, brug, sammenkobling, blokering, kommunikation, formidling, sletning og destruktion af data, også selv om de ikke er registreret i en database, udfyldning af software, som du har bestilt eller hjemmesider, som du har bestilt hos hos, computerreparation og de indeholdte data, herunder beskyttelse af systemet med adgangskode og anden beskyttelse samt enhver anden form for praksis, som udtrykkeligt er en del af vores arbejde.

3. Angående de herunder nævnte forhold, som kan opstå mellem dig og vores firma:
- kontrakter angående levering af materielle eller immaterielle goder og tjenester;
- forretnings- eller samarbejdsforhold af en hvilken som helst type.
Vi informerer dig om, at de data, der er relateret til din virksomhed og til enkeltpersoner, som du har bemyndiget til at handle på dine vegne, er nødvendige for at kunne afvikle de normale funktioner vedrørende ovennævnte forhold, hvorfor tilvejebringelse af data er nødvendig.

4. Eventuel afslag på udlevering af oplysninger kan gøre de umuligt at gennemføre funktionerne iht. punkt.3.

5. Alle oplysninger, som er anmodes om, er obligatoriske. Under behandlingen af oplysningerne kan vi blive bekendt med oplysninger, som loven om privatlivets frem bestemmer som følsomme, idet de kan give information om sundhedstilstand, medlemsskab af fagforeninger, religiøse og politiske tilhørsforhold. På baggrund af ovennævnte har vi derfor brug for din skriftlige tilladelse til behandlingen af de personlige oplysninger.

6. Dataene vil primært blive behandlet på elektroniske instrumenter og computere og lagret både på elektroniske medier og papir samt anden form for opbevaring, som kun autoriserede personer har adgang til i overensstemmelse med de mindstekravene til sikkerhedsforanstaltninger iht. tekniske forskrifter om mindstekrav til sikkerhedsforanstaltninger, bilag B i den italienske lov om privatlivets fred.

7. Oplysninger indsamlet gennem internettet: Vores firma bruger teknologi til sporing af IP-adresser og cookies med det formål at kortlægge besøgene på vores hjemmeside, især:
a) IP-adresser: sono IP-adresser for alle, som besøger vores hjemmeside. De indsamlede oplysninger bruges til teknisk-administrative procedurer i vores firma, diagnose af eventuelle problemer og forebyggelse af indtrængen eller misbrug af tjenesten.
b) Cookies: Vores firma anvender cookies for at forbedre muligheden for at benytte til tilbudte tjenester. Hver tilsluttet besøgende tilknyttes en cookie. Cookies bruges også til at bestemme trafikstrømmen til vores hjemmeside og til at spore din profil under bestilling af tjenester, beregne rabatter og administrere tilbud, som eventuelt gælder for din konto. Besøgende kan deaktivere cookies-funktionen i deres internetbrowser, men dette kan i nogle tilfælde medføre fejlfunktioner under brugen af vores hjemmeside.
Du kan finde flere oplysninger om cookies her: Direttiva 2009/136/CE.
Oplysninger om Google Adwords og Remarketing kan fås på Regler for reklame med Google.

8. Kommunikation og formidling af oplysninger : Dine oplysninger kan genstand for offentliggørelse og/eller spredning i forbindelse med udførelsen af de kontraktlige relationer med vores firma, formål, som er knyttet hertil eller i forbindelse med offentliggørelse af referencer, kommercielle aktiviteter eller reklamering for vores firmas produkter; desuden kan de også videregives til: - personale på kontorer/firmaer, som er ansvarlige og autoriserede til behandlingen af oplysningerne i forbindelse med udførelsen af den tjeneste, som du har anmodet om; personalet har modtaget den nødvendige oplæring i beskyttelsen af personoplysninger og retten til privatlivets fred. - Skatte- og politimyndigheder, arbejdstilsynet og andre myndigheder i forbindelse med udførelsen af kontroller angående opfyldelsen af lovens bestemmelser i forbindelse med respektive, tilknyttede procedurer. - Bogholder- og revisorfirmaer i forbindelse med gennemførelsen af ovennævnte formål og andre konsulenter, som af os er autoriserede til at behandle oplysningerne.

9. Behandlingen af oplysninger forudser udnævnelse af personer, som har specielle forpligtelser og ansvar.
Vi oplyser, at:
- Ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger er: Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure med sæde på adressen Via B. Ricci, 5, Albenga (SV), Momsnummer/personnummer: 00907000095
- Autoriserede til behandlingen af oplysningerne: ansatte og medarbejdere hos Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure.

10. De omtalte oplysninger bearbejdes:
- på papir og med elektroniske midler af en hvilken som helst type;
- af autoriserede personer, som konstant identificeres, instrueres behøring og informeres om bestemmelserne i den gældende lovgivning;
- med forpligtelse til omgående at opdatere data, fjerne forældede, unødvendige eller irrelevante data;
- med forpligtelse til at anvende de organisatoriske og sikkerhedsmæssige foranstaltning, som loven pålægger for at sikre, at de berørte personers privatliv respekteres og forhindre, at tredjeparter eller uautoriserede personer får adgang til dataene.

11. Vi erindrer om, at artiklerne 7, 8 og 9 i den samlede lovtekst udtrykkeligt fastslår de berørtes rettigheder. I det følgende er art. 7 i den italienske lov om privatlivets beskyttelse (Retten til adgang til personlige oplysninger og andre rettigheder) gengivet:
1. Den berørte har ret til at få be- eller afkræftet eksistensen af personoplysninger, som angår vedkommende, også selv om de endnu ikke er registreret, og få dem meddelt i forståelig form.
2. Den berørte har ret til at kende:
a) kilden til personoplysningerne;
b) formålene med indsamlingen og bearbejdningsmetoderne;
c) logikken, som er anvendt i tilfælde af bearbejdning ved hjælp af elektroniske midler;
d) identifikation af ejerens, den ansvarlige og den udpegede repræsentant i henhold til artikel 5, punkt 2;
e) personer eller personkategorier, som dataene kan kommunikeres til, eller som kan blive bekendt med dataene i deres rolle som udpeget repræsentant på det statslige territorium som ansvarlig eller ved bearbejdning af dataene.
3. Den berørte har ret til at opnå:
a) opdatering, berigtigelse eller, hvis interesseret, integration af data;
b) annullering, anonymisering eller blokering af oplysninger behandlet ulovligt, herunder dem, der ikke »opbevares til de formål, hvortil de indsamles, eller efterfølgende behandles;
c) bekræftelse på at handlingerne i bogstaverne a) og b) er blevet oplyst, også med hensyn til deres indhold, af dem, som oplysningerne er blevet meddelt eller formidlet til, medmindre dette krav er umuligt eller indebærer anvendelse af midler i klart misforhold til den beskyttede rettighed.
4. Den berørte har ret til at gøre indsigelse, helt eller delvis:
a) af legitime grunde mod behandling af personoplysninger, som er relevante for formålet, med hvilket de er indsamlet;
b) mod bearbejdning af personoplysninger med henblik på udsendelse af reklamemateriale eller direkte salg, eller til at udføre markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation.

Hvis den berørte ønsker at håndhæve rettighederne, som er bestemt i art. 7 i den italienske lov om privatlivets beskyttelse, skal anmodning rettes til Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure med sæde i Via B. Ricci, 5 - 17031 - Albenga (SV), Momsnummer/personnummer: 00907000095

Bestil din ferie!

Socialt netværk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at hold dig informeret om aktiviteterne hos Konsortiet SeaSun.