Laws

Præsentation

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure har oprettet denne hjemmeside med det formål at informere vores kunder og brugere og tilbyde tjenester.

Betingelser for brug af hjemmesiden

Når du bruger hjemmesiden accepterer du følgende betingelser:
- Dokumentation, billeder, mærker og andet indhold, som er publiceret på hjemmesiden tilhører Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure og dets ejere;
- Vi påtager os intet ansvar for indholdet i disse sider og brugen, som tredjeparter kan gøre med indholdet;
- Denne hjemmeside er beskyttet af IT-systemer for at forindre, at informationerne går tabt, misbruges eller manipuleres;
- Denne hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure er ikke ansvarlig for hverken indhold eller privatlivspolitik og sikkerhed på tredjeparters hjemmesider.

Copyright

Indholdet, som er publiceret på hjemmesiden, de grafiske illustrationer, tabeller, biller og informationen, er beskyttet af den gældende lov om ophavsret (italinesk lov nr. 633/41) og loven om industriel ejendomsret. Hjemmesidens indhold er udelukkende til personlig brug. Intet af hjemmesidens indhold må på nogen måde kopieres, reproduceres, publiceres, downloades, sendes, overføres eller distribueres med undtagelse af indlæggelse i hukommelsen på brugerens egen personlige computer til personlig og ikke kommerciel brug. De allerede nævnte anvisninger og/eller forbehold for ejendomsretten til indholdet og dets anvendelse gælder også for personlig brug. Alle produkter eller firmaer, som er nævnt på denne hjemmeside, er mærker, som tilhører de respektive ejere. De kan være beskyttet af patentrettigheder og/eller copyright, tildelt af relevante myndigheder. De må derfor kun downloades og bruges til personligt brug og ikke til kommercielle formål. Derfor må ingen del af indholdet kopieres, ændres eller videresælges med indtjeningsformål eller andre til anden brug. Det er ikke tilladt at distribuere eller inkludere hjemmesidens indhold på andre hjemmesider på internettet uden tilladelse fra indholdets ejere. Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider på internettet. I disse tilfælde har Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure ingen kontrol over indholdet på disse sider, og påtager sig som følge intet ansvar for dets korrekthed, pålidelighed, nøjagtighed, komplethed eller opdatering.

Ansvarsfraskrivelse

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og/eller udeladelser i den publicerede information eller indhold, som eventuelt er indlagt på egen hånd af autoriserede brugere .
Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure fralægger sig ethvert ansvar for alle skader, både direkte og utilsigtede, indirekte eller følgeskader, tab af eller skader på data, mistet fortjeneste, forretning eller mulighed for forretning på grund af adgang til eller brug af hjemmesiden eller manglende mulighed for adgang til hjemmesiden eller dens indhold, eller adgang til tredjeparters hjemmeside formidlet med hyperlink og brugen disse hjemmesiders indhold eller manglende mulighed for adgang hertil.
Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser, som finder sted gennem brugen af tredjeparters hjemmesider, da Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure ikke har mulighed for at udøve kontrol over indholdet på de respektive hjemmesider. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure forpligter sig til i alle tilfælde efter behørig meddelelse at fjerne indhold, som efter eget skøn anses for læderende eller er erklæret som sådan af retslige myndigheder .
Denne sektion på hjemmesiden kan til enhver tid undergå forandringer. Det er brugeren selv, som skal sørge for at konsultere siden løbende. Brug af hjemmesiden indebærer fuld og ubetinget accept af ovenstående klausuler.

Lovvalg og værneting

Tvister, som udspringer af indholdet på denne hjemmeside og hermed forbundne tjenesteydelser, skal afgøres i henhold til dansk ret og behandles ved italienske domstole.

Brug af hjemmesiden

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure kan i ingen tilfælde holdes ansvarlig for skader af en hvilken som helst natur, forårsaget direkte eller indirekte gennem adgang til hjemmesiden eller manglende mulighed for adgang hertil eller tillid til eller brug dens indhold. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure opdaterer hjemmesiden, men kan ikke garantere at oplysningerne er komplette eller nøjagtige. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure forbeholder sig retten til på et hvilket som helst tidspunkt uden forvarsel at ændre hjemmesidens indhold og betingelserne for brug.

Adgang til eksterne, linkede hjemmesider

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure har intet ansvar for andre hjemmesider, som der er adgang til gennem hyperlink på vores hjemmeside. De stilles udenlukkende til rådighed som er service for vores brugere.
Il fatto che Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure fornisca questi collegamenti, non implica l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica, Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure declina ogni tipo di responsabilità. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure kan desuden heller ikke holdes ansvarlig for information, som brugeren indhenter gennem link fraConsorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure; Det respektive hjemmesiders ejere er som de eneste ansvarlige for oplysningernes komplethed og nøjagtighed, og som konsulteres på betingelserne, som er gældende for de enkelte hjemmesider.

Download

Genstande, produkter, programmer og procedurer, som f.eks. teknisk og kommerciel dokumentation, programmer osv., og som kan hentes (downloades) gennem denne hjemmeside er, med mindre andet er anført, til rådighed på de betingelser, som er anført af ejeren. Materialet, som kan downloades gennem denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret; brugsret og/eller retten til kopiering tilhører de respektive ejere. Derfor opfordrer Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure dig til at kontrollere betingelserne for brug og rettigheder, og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed.

Computervirus

Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure garanterer ikke, at hjemmesiden er uden fejl eller fri for virus. Consorzio Promoturistico Sea Sun Riviera Ligure, vores leverandører eller medarbejdere er ikke ansvarlige for eventuelle skader, som brugeren pådrager sig, gennem sådanne ondartede elementer.

Bestil din ferie!

Socialt netværk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at hold dig informeret om aktiviteterne hos Konsortiet SeaSun.